Годишен финансов отчет за 2019 година на Напоителни системи ЕАД