Годишен финансов отчет за 2020 година на Напоителни системи ЕАД част 2