АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Договаряне без обявление с предмет „Процесуално предствителство по гражданско дело номер 185/ 2012 г. по описа на Окръжен съд Благоевград”

Договаряне без обявление с предмет „Процесуално предствителство по гражданско дело номер 185/ 2012 г. по описа на Окръжен съд Благоевград"

Вижте цялата информация за поръчката в АОП