АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Договаряне без обявление с предмет „Процесуално предствителство по вътрещно арбитражно дело № 62/ 2014 г. по описа на АС към БТПП”