АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка № 02023-2014-0009

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка № 02023-2014-0009 с предмет: „Абонаментно обслужване на работниците и служителите „Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове от служба по трудова медицина, включващо измерване на фактори на работната среда и организиране и извършване на профилактични медицински прегледи " за тригодишен период.

Вижте цялата информация за поръчката в АОП