АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Договаряне без обявление по ЗОП № 02023-2014-0012 с предмет „Доставка на горива за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове”

Доставка на горива за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове, както следва: безоловен бензин около 500 000 литра +- 30%; дизелово моторно гориво около 800 000 литра+- 30%; газ пропан бутан около 400 000 литра +- 30%

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Решение за прекратяване на процедура17.02.2017
Решение13.08.2014