АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Договаряне без обявление по ЗОП № 02023-2014-0013 с предмет „Избор на изпълнител за доставка на моторни масла, смазочни препарати, автохимия и консумативи за нуждите на Възложителя и неговите клонове”

Тип на Документа:Публикувано на:
Плащания по договор за изпълнение17.06.2016
Договор01.10.2014
Обявление за възложена поръчка25.08.2014
Решение13.08.2014