АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Договаряне без обявление №02023-2014-0014

Договаряне без обявление №02023-2014-0014 с предмет „Избор на изпълнител за доставка на строителни материали и наемане на строителна механизация при изпълнение на ремонтно-възстановители работи на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите, включваща десет обособени позиции”

Вижте цялата информация за поръчката в АОП