Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

 

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Договаряне без обявление №02023-2015-0001 с предмет „Аварийно укрепване на разрушен участък от корекцията на р. Тополница от км. 4+970 до км. 5+090 лява берма в землището на с. Драгор, общ. Пазарджик

Договаряне без обявление №02023-2015-0001 с предмет „Аварийно укрепване на разрушен участък от корекцията на р. Тополница от км. 4+970 до км. 5+090 лява берма в землището на с. Драгор, общ. Пазарджик, включваща две обособени позиции: Обособена позиция 1 - Закупуване на едроломен камък, Обособена позиция 2 - Транспорт на едроломен камък до обекта”

Вижте цялата информация за поръчката в АОП