АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Договаряне без обявление №02023-2015-0002 с предмет: „Неотложни ремонтно - възстановителни работи на отводнителна помпена станция "Карабоаз - основна", землище на гр. Гулянци, общ. Гулянци”

Договаряне без обявление №02023-2015-0002 с предмет: „Неотложни ремонтно - възстановителни работи на отводнителна помпена станция "Карабоаз - основна", землище на гр. Гулянци, общ. Гулянци”

Вижте цялата информация за поръчката в АОП