АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ЗОП-2015-005/ 12.03.2015 Договаряне без обявление „Аварийни ремонтно - възстановителни работи на коригиран участък на р.Струма- Вълково диги на км.38+250 в землището на с.Микрево,община Струмяни, обл.Благоевград”

ЗОП-2015-005/ 12.03.2015 Договаряне без обявление „Аварийни ремонтно - възстановителни работи на коригиран участък на р.Струма- Вълково диги на км.38+250 в землището на с.Микрево,община Струмяни, обл.Благоевград”


Вижте цялата информация за поръчката в АОП