АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ЗОП-2015-006/ 30.03.2015 г. Договаряне без обявление с предмет: „Аварийно възстановяване на скъсана дясна дига на р.Сазлийка на км.16+200, земл. на гр.Гълъбово, общ.Гълъбово, обл. Стара Загора”

ЗОП-2015-006/ 30.03.2015 г. Договаряне без обявление с предмет: „Аварийно възстановяване на скъсана дясна дига на р.Сазлийка на км.16+200, земл. на гр.Гълъбово, общ.Гълъбово, обл. Стара Загора”


Вижте цялата информация за поръчката в АОП