АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ЗОП-2015-007/30.03.2015г. Договаряне без обявление с предмет: „Извършване на спешни ремонтно възстановителни работи на лява дига на р.Марица при км. 2+000, ГОК-1 и ГОК-2, находящи се в земл. на с.Капитан Андреево, общ. Свиленград, обл.Хасково”

ЗОП-2015-007/30.03.2015г. Договаряне без обявление с предмет: „Извършване на спешни ремонтно възстановителни работи на лява дига на р.Марица при км. 2+000, ГОК-1 и ГОК-2, находящи се в земл. на с.Капитан Андреево, общ. Свиленград, обл.Хасково


Вижте цялата информация за поръчката в АОП