АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Договаряне без обявление №02023-2015-0009 с предмет: „Аварийно възстановяване на разрушена лява дига и берма и почистване кюнето на р.Струма от наноси от км. 8+400 до км. 8+600, земл. на гр. Бобошево, общ. Бобошево, област Кюстендил”