АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ЗОП-2016-004/ Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Аварийни ремонтно-възстановителни работи на корекция р.Струма на км.17+900 в землището на с.Старчево, община Петрич, обл.Благоевград- брегоукрепителни работи

 ЗОП-2016-004/ Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Аварийни ремонтно-възстановителни работи на корекция р.Струма на км.17+900 в землището на с.Старчево, община Петрич, обл.Благоевград- брегоукрепителни работи на дясна берма и предпазна дига.


Вижте цялата информация за поръчката в АОП