АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ЗОП-2017-0004/ Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП с предмет „Осигуряване на физическа невъоръжена охрана и охрана чрез сигнално - охранителна техника (СОТ) ...

ЗОП-2017-0004/ Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП с предмет „Осигуряване на физическа невъоръжена охрана и охрана чрез сигнално - охранителна техника (СОТ) на обекти, стопанисвани от клоновете на „Напоителни системи” ЕАД, с 14 обособени позиции”

Вижте цялата информация за поръчката в АОП