АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ЗОП-2017-0004/ Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП с предмет „Осигуряване на физическа невъоръжена охрана и охрана чрез сигнално - охранителна техника (СОТ) ...

ЗОП-2017-0004/ Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП с предмет „Осигуряване на физическа невъоръжена охрана и охрана чрез сигнално - охранителна техника (СОТ) на обекти, стопанисвани от клоновете на „Напоителни системи” ЕАД, с 14 обособени позиции”

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Обявление за приключен договор ОП1401.10.2019
Обявление за приключен договор ОП1301.10.2019
Обявление за приключен договор ОП1201.10.2019
Обявление за приключен договор ОП1101.10.2019
Обявление за приключен договор ОП1001.10.2019
Обявление за приключен договор ОП901.10.2019
Обявление за приключен договор ОП801.10.2019
Обявление за приключен договор ОП701.10.2019
Обявление за приключен договор ОП601.10.2019
Обявление за приключен договор ОП501.10.2019
Обявление за приключен договор ОП401.10.2019
Обявление за приключен договор ОП301.10.2019
Обявление за приключен договор ОП201.10.2019
Обявление за приключен договор ОП101.10.2019
Обявление за възложена поръчка26.02.2018
Договор за обособена позиция № 1426.02.2018
Договор за обособена позиция № 1326.02.2018
Договор за обособена позиция № 1226.02.2018
Договор за обособена позиция № 1126.02.2018
Договор за обособена позиция № 1026.02.2018
Договор за обособена позиция № 926.02.2018
Договор за обособена позиция № 826.02.2018
Договор за обособена позиция № 726.02.2018
Договор за обособена позиция № 626.02.2018
Договор за обособена позиция № 526.02.2018
Договор за обособена позиция № 426.02.2018
Договор за обособена позиция № 326.02.2018
Договор за обособена позиция № 226.02.2018
Договор за обособена позиция № 126.02.2018

Решение за определяне на изпълнител
11.01.2018

Доклад от работата на комисията
11.01.2018
Протоколи от проведени преговори11.01.2018
Покана за участие28.11.2017
Решение за откриване на процедура28.11.2017