Процедура: ЗОП-2019-0002/ Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП с предмет "Предоставяне на охранителни услуги на обекти, стопанисвани от "Напоителни системи" ЕАД, с 13 обособени позиции" 

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Обявление за приключил договор ОП.119.10.2020
Обявление за приключил договор ОП.619.10.2020
Обявление за приключил договор ОП.919.10.2020
Обявление за приключил договор ОП 1302.10.2020
Обявление за приключен договор ОП 1204.09.2020
Обявление за приключен договор ОП 1104.09.2020
Обявление за приключен договор ОП 1004.09.2020
Обявление за приключен договор ОП 804.09.2020
Обявление за приключен договор ОП 504.09.2020
Обявление за приключен договор ОП 404.09.2020
Обявление за приключен договор ОП 304.09.2020
Обявление за приключен договор ОП 204.09.2020
Обявление за възложена поръчка11.04.2019
Договор ОП № 1311.04.2019
Договор ОП № 1211.04.2019
Договор ОП № 1111.04.2019
Договор ОП № 1011.04.2019
Договор ОП № 911.04.2019
Договор ОП № 811.04.2019
Договор ОП № 611.04.2019
Договор ОП № 511.04.2019
Договор ОП № 411.04.2019
Договор ОП № 311.04.2019
Договор ОП № 211.04.2019
Договор ОП № 111.04.2019
Обявление възложена поръчка27.03.2019
Решение06.03.2019
Доклад06.03.2019
Протоколи от преговори06.03.2019
Образци към Покана за участие за ОП №1001.02.2019
Покана за участие по ОП №1001.02.2019
Образци към Покана за участие за ОП №701.02.2019
Покана за участие по ОП №701.02.2019
Образци към Покана за участие _01.02.201901.02.2019
Покана за участие _01.02.201901.02.2019
Решение за откриване на процедура01.02.2019