ЗОП-2019-0004/ Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП с предмет "Осигуряване на физическа охрана и охрана, чрез сигнално - охранителна техника (СОТ) на обекти към клон „Средна Тунджа".

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП