Процедура: ЗОП-2020-0002/процедура "пряко договаряне" на основание чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет "Аварийни ремонтно-възстановителни работи на разрушена дясна берма и дига от корекция на р. Марица от км 19+700 до км 19+995 в землището на гр. Ветрен, общ. Септември".

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Информация за приключен договор20.10.2020
Обявление за възложена поръчка27.04.2020
Договор24.04.2020
Решение10.04.2020