Процедура: ЗОП-2020-0010
„Доставка и монтаж на GPS устройства за нуждите на автомобилния парк на „Напоителни системи“ ЕАД“

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП