Процедура: ЗОП-2020-0010
„Доставка и монтаж на GPS устройства за нуждите на автомобилния парк на „Напоителни системи“ ЕАД“

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Съобщение12.05.2021
Протокол 111.08.2020
Разяснение по постъпило питане06.07.2020
Образци на документи12.06.2020
Документация12.06.2020
Обявление12.06.2020
Решение12.06.2020