1-во.място.от.7.до.14г-Йорданка_Параскова_9г._Скутаре