3-то.място.до.6г-Катрин_Станислав_Дончева_6г._Търговище