Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2020г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

язовир 40-те Извора

no images were found

язовир Брягово

no images were found

язовир Домлян

no images were found

язовир Златовръх

no images were found

язовир Климент

no images were found

язовир Леново

no images were found

язовир Мечка

no images were found

язовир Пампорово

no images were found

язовир Пясъчник

язовир Сушица

no images were found