Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на новия поливен сезон, ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

язовир Радишево

язовир Александрово

язовир Горни Дъбник

язовир Долни Дъбник

язовир Каменец

язовир Карайсен

язовир Крушовица

язовир Мъртва Долина

язовир Негованка

язовир Табакова Чешма

язовир Татари

язовир Тотлебенов Вал