Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2020г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

язовир Радишево

no images were found

язовир Александрово

no images were found

язовир Горни Дъбник

no images were found

язовир Долни Дъбник

язовир Каменец

no images were found

язовир Карайсен

no images were found

язовир Крушовица

no images were found

язовир Мъртва Долина

no images were found

язовир Негованка

язовир Табакова Чешма

no images were found

язовир Татари

no images were found

язовир Тотлебенов Вал