Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на новия поливен сезон, ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

язовир Бегуновци

no images were found

язовир Бели Брeг

no images were found

язовир Валтата

no images were found

язовир Извор

no images were found

язовир Пчелина

язовир Дяково

no images were found

язовир Стойковци

no images were found

язовир Долна Диканя

no images were found

язовир Осломе

no images were found

язовир Темелково

no images were found

язовир Ярловци

no images were found

язовир Кринец

no images were found