By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

МОСВ представя на основните заинтересовани страни на територията на община Ботевград системата за управление на водите на река Искър в реално време.

МОСВ  представя на основните заинтересовани страни на територията на община Ботевград системата за управление на водите на река Искър в реално време

Министерството на околната среда и водите ще проведе среща с основните заинтересовани страни, на която ще представи проекта по създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър в реално време. Срещата ще се проведе на територията на община Ботевград, на 13 юли 2023 г. от 10:30 часа в конферентната зала на Комплекс КРЕДО, който се намира в с. Трудовец на ул. „Цар Симеон“ №6.

 

Пълен текст на съобщението:

Medii-anons-12.07.2023_red