By admin / Обяви / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД обявява свободна позиция за длъжността „Домакин“, срок за подаване на документи – 16.01.2023 г. включително.

„Напоителни системи“ ЕАД обявява свободна позиция за длъжността „Домакин“

 

Основни изисквания за длъжността:

– Извършва дейност по контрол на закупуване, доставка, съхранение и използване на материали и консумативи и води отчет за тях.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:

– Съставя заявки за закупуване на материали и консумативи, необходими за дейността на предприятието.

– Следи за правилното съхранение на материалите и консумативите.

– Организира правилното и своевременно разпределение на материалите и консумативите сред служителите на работодателя.

– Оформя отчетните документи при закупуване на материали и консумативи

– Води отчет за получените и предоставени материали и консумативи.

– При необходимост управлява служебно предоставен автомобил.

– При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

 

Условия за работа:
– Безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ, със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя.;
– Работа в екип отворен за развитие и търсещ решения;

– Добро възнаграждение

Документи за кандидатстване:
– Автобиография, трудова книжка, документ за завършено образование

 

Срок за подаване на документите: 16.01.2023 г. включително
на имейл office@nps.bg
или на адреса на фирмата: София, бул Цар Борис III 136, 3 етаж, Деловодство.