By admin / Обяви / 0 Comments

Напоителни системи ЕАД търси да назначи касиер-счетоводител по заместване!

„Напоителни системи“ ЕАД търси да назначи специалист на позиция: Касиер-Счетоводител по заместване, с месторабота в гр. София

Отговорности и задължения:
 Приема, отчита и съхранява парични средства и документи, като задължително спазва инструкциите, обезпечаващи опазването им;

 1. Изготвя приходни и разходни документи, отразяващи движенията на паричните средства в касата;
 2. Разплащания и ежедневно засичане наличността в касата;
 3. Изготвя счетоводни справки и отчети за нуждите на ръководството; Извършва извлечения и справки от аналитични сметки и участва в  изготвянето на месечни и годишен отчети;
 4. Текущо отразяване и контрол на разчетите с контрагенти и плащанията;
 5. Участва при извършване на инвентаризации или проверки и изготвя справки;
 6. Приема, проверява, класифицира първични счетоводни документи и подготвянето им за централното счетоводство;
 7. Други административни задачи свързани с длъжността.

Изисквания към кандидатите:
Минимум 2 години опит на такава или подобна позиция;

 • Висше или средно икономическо образование;
 • Административни умения, самостоятелност, комуникативност, бързина, прецизност и желание за добиване на нови знания;
 • Познаване на нормативната уредба, необходима за качествено изпълнение на заеманата длъжност;
 • Добра компютърна грамотност, много добро владеене на Excel и възможност за работа и с другите приложения на Microsoft Office, счетоводен софтуер;

Личностни характеристики/качества:
Отговорност;
Организираност и последователност при изпълнение на служебните задължения;
Прецизност;
Спазва приетите фирмени правила за класифициране на счетоводните документи и регистри;
Комуникативност.

Какво получавате:
Отлични условия;

 • Възможност за професионално развитие;
 • Мотивиращо трудово възнаграждение;
 • Коректно отношение;
 • Месторабота в град София;

Моля, изпращайте автобиография и телефон за контакт през сайта на имейла на дружеството: office@cu.nps.bg
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.