ПОО-2018-0001 / Покана до определени лица по реда на чл. 191, ал.1, т.3 във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Неотложни аварийни ремонтно-възстановителни работи на разрушени дясна берма и дига при км 5+900 в землище на с. Катуница, общ. Садово."

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Покана до определени лица с приложения15.08.2018