ПОО-2019-0002 / Покана до определени лица по реда на чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наем на специализирана строителна механизация и техника с оператор за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове” с 10 обособени позиции

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Договор ОП622.10.2019
Договор ОП816.10.2019
Договор ОП404.10.2019
Договор ОП204.10.2019
Протокол 201.10.2019
Протокол 101.10.2019
Образци29.08.2019
Покана до определени лица 229.08.2019
Покана до определени лица29.08.2019