ПОО-2020-0001 / Покана до определени лица на основание чл. 191 ал. 1 т. 1  от ЗОП с предмет: „Наем на специализирана строителна механизация и техника с оператор за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове” с 4 обособени позиции

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Договор ОП 429.04.2020
Договор ОП 329.04.2020
Договор ОП 229.04.2020
Договор16.04.2020
Протокол09.04.2020
Образци07.04.2020
Покана07.04.2020