By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

МОСВ представя на основните заинтересовани страни системата за управление на водите на река Искър в реално време, асоцииран партньор в проекта за която е „Напоителни системи“ ЕАД. Проект: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време)“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“

МОСВ  представя на основните заинтересовани страни системата за управление

на водите на река Искър в реално време

 

Министерството на околната среда и водите ще проведе среща с основните заинтересовани страни, на която ще представи проекта по създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър в реално време. Срещата ще се проведе на територията на община Своге, на 11 юли 2023 г. от 10:30 часа в конферентната зала на Професионална гимназия „Велизар Пеев“, която се намира на ул. „Отец Паисий“ №9.

 

Пълен текст на съобщението…