АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Публична покана № 9024939 с предмет „Избор на консултант за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт ISO 14001:2004 в "Напоителни с

Тип на Документа:Публикувано на:
Документи21.01.2014