By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

Служители на клон „Долен Дунав”, гр. Русе почистиха язовир „Бели Лом”

Десетки служители на клон „Долен Дунав” на „Напоителни системи” ЕАД почистиха пространствата за отдих и риболов около язовир „Бели Лом” в обл. Разград. Язовирът е притегателен център за любителите на природата и риболова, които обаче след себе си оставят камари непочистени отпадъци. Служителите на клон „Долен Дунав” събраха и извозиха два камиона с боклук, изхвърлен около язовира.

Организирането на подобри акции по почистване около язовирите собственост и стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД не е прецедент и ще продължат. Призоваваме всички граждани за по-отговорно отношение към природата.