СО-2018-0002 / "Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Деривация Цонево - Девня, Дюкер 1 в участък яз. Тръстиково - гр. Девня - аварийни ремонтно - възстановителни работи по ляв тръбопровод в участък с дължина 50 м от км 4+443 до км 4+493".

Вижте цялата информация за поръчката в АОП