Методически указания за определяне цената на услугата – Доставка на вода за енергодобив