By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №47.3. от 19.12.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-5/06.01.2023г.,                                                                                          ОБЯВЯВА:                Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №47.3. от 19.12.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-4/06.01.2023г.,                                                                         ОБЯВЯВА:              Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №47.3. от 19.12.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-3/05.01.2023г.,                                                                         ОБЯВЯВА:              Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №47.3. от 19.12.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-1/03.01.2023г.,                                                                         ОБЯВЯВА:              Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №47.3 от 19.12.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-282/29.12.2022г.,   ОБЯВЯВА:              Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №47.3 от 19.12.2022г. по т.22 и Решение на Изп. директор № РД-11-281/29.12.2022г.,   ОБЯВЯВА:              Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №09 от 19.04.2022г. по т.4,  Решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-99/21.12.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-280/29.12.2022г.,   …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №45 от 10.11.2022г. по т.4,  Решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-98/21.12.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-279/29.12.2022г.,   …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №45 от 10.11.2022г. по т.11,  Решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-91/08.12.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-278/29.12.2022г.,   …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №42 от 04.10.2022г. по т.2,  Решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-89/06.12.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-274/12.12.2022г.,   …