СО-2018-0005 / Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД"

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти16.08.2018
Образци03.08.2018
Указания03.08.2018
Обява03.08.2018