"CO-2018-0007 / Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД". 

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Договор ОББ14.11.2018
Договор Инвестбанк05.11.2018
Договор Търговска банка29.10.2018
Протокол №212.10.2018
Протокол №126.09.2018
Образци24.08.2018
Указания24.08.2018
Обява24.08.2018