Процедура: CO-2018-0010 / Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Инженеринг - проектиране и ремонтно-възстановителни работи на разрушена и изнесена лява берма и дига на корекция река Струма от река Рилска до Бобошево от км 4+700 до км 4+950, землище с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил " 

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Договор с приложения Булплан17.12.2018
Протокол №220.11.2018
Протокол №109.11.2018
Образци01.10.2018
Техническа спецификация01.10.2018
Указания01.10.2018
Обява01.10.2018