Процедура: CO-2019-0001 / Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Неотложни ремонтно - възстановителни работи на преливник, отводящ канал и подпорна стена на язовир "Тотлебенов вал" под преливника на  язовир "Кайлъка" и дъното"  

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Договор с приложения14.03.2019
Протокол12.02.2019
Информация за удължаване срока за подаване на оферти25.01.2019
Образци09.01.2019
Проект09.01.2019
Указания09.01.2019
Обява09.01.2019