Процедура: CO-2019-0002 / Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Закупуване на високопроходим лек автомобил в условията на финансов лизинг за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД"

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП