CO-2019-0003 / Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет: "Услуги по изготвяне на оценителски доклади от независими оценители за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД".

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Съобщение 07.05.2019
Образци оценки25.04.2019
Указания25.04.2019
Обява25.04.2019