Процедура: CO-2019-0005 / Събиране на оферти с обява по реда на  чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: "Услуги по изготвяне на оценителски доклади от независими оценители за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД"

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Съобщение за оттегляне на обява24.06.2019
Образци31.05.2019
Указания31.05.2019
Обява31.05.2019