Процедура: CO-2019-0006 / Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Периодични доставки на различни видове хартия, канцеларски материали, принадлежности за офиса и консумативи за копирни и печатащи устройства за нуждите на “Напоителни системи“ ЕАД“ с две обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Периодични доставки на различни видове хартия, канцеларски материали и принадлежности за офиса“; Обособена позиция № 2: “Периодични доставки на консумативи за копирни и печатащи устройства“. 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Договор ОП 217.07.2019
Договор ОП 117.07.2019
Протокол26.06.2019
Образци на документи с приложения31.05.2019
Указания31.05.2019
Обява31.05.2019