Процедура: CO-2019-0007 /  Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „НАЕМ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА С ОПЕРАТОР ЗА НУЖДИТЕ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД И НЕГОВИТЕ КЛОНОВЕ” С 14 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Договор 16.09.2019
Протокол 219.08.2019
Протокол 119.08.2019
Информация за удължаване срока за подаване на оферти09.07.2019
Образци27.06.2019
Указания27.06.2019
Обява27.06.2019