Процедура: CO-2019-0008 / Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: "Услуги по изготвяне на оценителски доклади от независими оценители за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД" 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Договор07.10.2019
Протокол 316.09.2019
Протокол 216.09.2019
Протокол 116.09.2019
Образци28.06.2019
Указания28.06.2019
Обява28.06.2019