Процедура: СО-2019-0010/ Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП за доставка с предмет: "Периодични доставки на автомобилни гуми за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове"

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Договор03.12.2019
Протокол14.11.2019
Информация за удължаване срока за подаване на оферти05.11.2019
Образци25.10.2019
Указания25.10.2019
Обява25.10.2019