Процедура: СО-2019-0011/ Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет:  „Наем на специализирана строителна механизация и техника с оператор за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове” с 9 обособени позиции.

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Договор ОП №813.05.2020
Договор ОП №921.04.2020
Договор ОП №721.04.2020
Договор ОП №321.04.2020
Договор ОП №110.04.2020
Протокол26.03.2020
Информация за удължаване на срока14.01.2020
Образци20.12.2019
Указания20.12.2019
Обява20.12.2019